Yksityisasiakas

Asiantuntevaa ja ihmisläheistä palvelua pätevästi ja hyvällä ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella kohtuullisin hinnoin

Palvelut

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita;

•   oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeudet, hovioikeudet, Korkein oikeus)

•   oikeudenkäynnit erikoistuomioistuimissa (mm. vakuutusoikeus, hallinto-oikeudet, markkinaoikeus ym.)

•   rikoksen kohteeksi joutuneen avustamista tuomioistuimessa

•   rikoksesta syytetyn avustamista eli puolustusta tuomioistuimessa

•   asiakirjojen laatimista ja tarkistamista

•   avioehdot

•   testamentit

•   perunkirjoitukset

•   pesänselvitykset ja perinnönjaot

•   ositukset

•   avioerot

•   lasten huolto-, elatus- ja tapaamisoikeusasiat

•   saatavien perintää

•   oikeudellista neuvontaa

Maksuton alkutiedustelu

Alustava yhteydenotto ja puhelintiedustelut, jotka eivät johda toimeksiantoon, ovat maksuttomia.

Oikeusturvavakuutus:

Erilaisiin vakuutuksiin (tyypillisesti esim. kotivakuutukseen) liittyy oikeusturvavakuutus. Sen perusteella voidaan, mikäli oikeusturvaedun saamisen edellytykset täyttyvät, korvata vakuutuksen omavastuuosuuden ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista ottaen huomioon vakuutusyhtiön kanssa sovittu vakuutusmäärä. Mikäli oikeusturvaetu myönnetään, se käsittää useimmiten oman asianajajan palkkion. Se, että oikeusturvavakuutus korvaisi myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut (milloin juttu hävitään), on harvinaisempaa ja edellyttää, että sellaisesta on vakuutusyhtiön kanssa sovittu ja että se on merkitty vakuutuskirjaan.

Julkinen oikeusapu ym.

Milloin asiakas saa julkista oikeusapua tai hänelle määrätään rikosasiaa varten avustaja tai puolustaja, määräytyy palkkio julkisen oikeusavun taksojen mukaan.