Yritysverotus

KAIKEN KATTAVAT OIKEUDELLISET PALVELUT

Hoidamme huolellisesti ja kohtuullisin hinnoin kaikki yrityksenne lakiasiat.

Yrityksemme Vanhempi lakimies Tarmo J. Stenbergillä on pitkä kokemus yritysjuridiikasta, vero-oikeudesta ja muiden lakiasioiden hoitamisesta.

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

Kaikki lakiasiat esim.

Asiakirjojen laadinta, hakemusasiat, yritysjärjestelyt,

kaikki oikeudenkäynnit ja riita-asiat sekä niiden selvittely neuvotteluineen,

muut yrityksen lakiasiat, esim. työoikeus, yrityskaupat.

TYÖOIKEUS

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä, kuten työehtosopimukset, vuosilomat, työaika, työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja työntekijän lomauttaminen.

Teemme näitä koskevat asiakirjat sekä avustamme Teitä näihin liittyvissä tuomioistuinasioissa.

AVUSTAMME TEITÄ EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAATIMISSA ASIAKIRJOISSA. LISÄKSI NEUVOMME NÄISSÄ ASIOISSA.

Jos yrityksenne tietosuoja-asetukseen liittyvät velvollisuudet eivät ole kunnossa, ml. asiakirjat esimerkiksi tietosuojalauseke internet-sivulla, voi asiassa seurata tuntuva sakko.

KIRJALLISET SOPIMUKSET ON LIIKETOIMINAN PERUSTA JA VAKUUTUS

Monta kertaa yritystoiminta tai sen osa rakennetaan suullisen sopimuksen pohjalle. Kaikki sopimukset kannattaa jo varmuuden vuoksi laatia kirjallisesti, koska asioista voi tulla erimielisyyksiä tai tulkintakiistoja.

REKLAMAATIOT

Autamme tekemään reklamaation asiasta, jos sopimuksen ehtoja ei noudateta. Huolella tapauskohtaisesti räätälöidyn reklamaation lopputuloksena hinnat eivät nouse, aikatauluista ja muista sopimusehdoista pidetään kiinni ja toimittaja korjaa havaitut puutteet ja muut ongelmat. Aikaa, resursseja ja kustannuksia säästyy, kun reklamaatio toteutetaan oikealla tavalla ja asiantuntevasti.

SOPIMUSRIIDAT

Autamme välttämään sopimusriidat jo etukäteen. Voimme myös astua kuvaan siinä vaiheessa, kun vaikeuksia ilmenee ja tarvitsette apua asian selvittämisessä.

Erimielisyystapauksissa lakiasiaintoimistomme laatima kirjelmä omaa aina huomattavan painoarvon.